Cách dọn dẹp media library trong WordPress

Nếu bạn muốn xóa vĩnh viễn dữ liệu media trong WordPress thông qua File Manager hoặc sử dụng mã nguồn, bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

Sử dụng File Manager —

 1. Đăng nhập vào trình quản lý tệp:
  • Sử dụng trình quản lý tệp (File Manager) trên hosting của bạn hoặc sử dụng FTP client như FileZilla để kết nối vào máy chủ.
 2. Điều hướng đến thư mục media:
  • Điều hướng đến thư mục chứa dữ liệu media. Thường thì đây là thư mục wp-content/uploads.
 3. Chọn và xóa các tệp media:
  • Chọn tất cả các tệp media mà bạn muốn xóa hoàn toàn và sau đó nhấp vào nút xóa hoặc click phải và chọn “Delete”.

Sử dụng Code

Lưu ý: Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác code nào, hãy sao lưu trang web của bạn hoặc tạo một bản sao lưu. Sử dụng mã nguồn mà bạn hiểu để tránh xóa nhầm dữ liệu quan trọng.

 • Sử dụng đoạn mã trong functions.php:
  • Mở tệp functions.php trong trình soạn thảo code yêu thích của bạn (thường nằm trong thư mục wp-content/themes/your-theme).
  • Thêm đoạn mã sau để xóa tất cả các phương tiện:
 • Chạy mã và kiểm tra kết quả:
  • Sau khi thêm mã, lưu lại tệp functions.php.
  • Truy cập trang web của bạn và kiểm tra xem thông báo “Tất cả dữ liệu media đã được xóa vĩnh viễn!” có hiển thị hay không.
  • Sau khi xác nhận, bạn có thể xóa đoạn mã khỏi functions.php.

Lưu ý: Hãy cân nhắc về an toàn và bảo mật khi thực hiện các thao tác như xóa dữ liệu, và chỉ thực hiện nếu bạn chắc chắn rằng đó là điều bạn muốn làm.

  Liên hệ tư vấn